Hakkımızda

Mihrimah Kahve

Mihrimah kahve, Türklerin dünyaya hediye ettikleri kahveyi dünyadaki kahve çeşitliliği içerisinde sadece bir içecekten ibaret olmadığını, beraberinde bir kültür oluşturduğunu bilerek, konseptini şekillendirmiştir.

Mihrimah kahve, mekânların da bir ruhunun olduğuna inanarak, insanların vakit geçirdikleri ortamlardan olumlu veya olumsuz etkilendiklerini, bu çerçevede sosyal alanlar oluşturulurken salt ticari kaygılarla hareket edilemeyeceğini düşünerek yola çıkmıştır.

Mihrimah kahve, mevcut olana eklemlenmeden kültür ve medeniyetimizin bütün değerlerinden beslenerek güzelliklere dair ne varsa talip olmuş ve misafirlerine bu güzellikleri yaşatmayı hedef edinmiştir.

Mihrimah kahve sanatın edebiyatın musikinin ev sahipliğini yapmayı temel hedeflerinden biri olarak belirtmiş bu çerçevede bünyesinde çeşitli programlar yapmaktadır.